Banner

Lập Đề án "Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Thứ Ba, 07/12/2021, 18:09 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Đề án "Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Viện Nông nghiệp Thanh Hóa (cơ quan chủ trì xây dựng Đề án) căn cứ nội dung phê duyệt, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện lập, trình duyệt đề án, dự toán kinh phí lập đề án, đảm bảo đúng nội dung, chất lượng và thời gian theo quy định.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.