Banner

Năm 2022 Ngành Nông nghiệp Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổng diện tích gieo trồng hàng năm 394.000 ha

Thứ Sáu, 03/12/2021, 22:29 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2022, ngành Nông nghiệp Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 394.000 ha (giảm 7.218,8 ha so với năm 2021).

 

Trong đó, vụ đông 45.000 ha, vụ đông xuân 195.250 ha, vụ thu mùa 153.750 ha. Sản lượng lương thực trên 1,5 triệu tấn. Giá trị sản xuất trồng trọt trên 115 triệu đồng/ha đất canh tác. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu: Lúa 227.340 ha, sản lượng 1.333.41 tấn; ngô 43.000 ha, sản lượng trên 205.200 tấn; lạc 8.690 ha, sản lượng 21.340 tấn; mía 19.000 ha, sản lượng 1.273.000 tấn; sắn 13.500 ha, sản lượng 205.000 tấn; rau đậu các loại 52.000 ha; diện tích trồng mới cây gai 1.000 ha.

Mai Ngọc- Văn Tráng- Lê Quang/Chuyên mục Vàng trong đất ngày 3.12-TTV

.