Banner

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 03/12/2021, 20:47 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án "Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Thanh Hóa".

Đề án “Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Thanh Hóa” được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Viện quy hoạch Thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tài nguyên nước, công tác quản lý và khai thác sử dụng nước, đề án đã nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án  nhằm đảm bảo cung cấp cho nhu cầu dùng nước của các ngành Công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt đến năm 2025 là 3,663 tỷ m3, đến năm 2030 là 3,736 tỷ m3. Trong đó, ổn định nước tưới cho 250.000 đến 276.000 ha cây trồng; cung cấp đủ nước cho các khu đô thị đạt 100%; các khu nông thôn tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%; phục vụ cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với diện tích 14.128 ha.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị xây dựng Đề án, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án trên cơ cở tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị và trình UBND tỉnh trong kỳ họp tới. Trong đó, lưu ý, làm rõ thêm: Đề xuất giải pháp thành lập Ban quản lý lưu vực sông Mã; Về giải pháp tăng cường khả năng trữ nước, khai thác sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm rõ phương án chuyển nước, điều hòa nguồn nước từ vùng thừa sang vùng thiếu. Cập nhật các quy hoạch, hiện trạng hệ thống công trình liên quan đến nguồn nước trên địa bàn tỉnh cũng như định hướng đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND tỉnh Thanh Hóa. Việc xác định đầu tư xây dựng các công trình phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng đa mục tiêu, đồng thời xác định rõ, cụ thể nguồn vốn thực hiện Đề án./.

Thanh Tâm - Đức Tình/Bản tin thời sự tối ngày 3.12-TTV

 

.