Banner

Thu ngân sách 11 tháng vượt kế hoạch cả năm 2021

Thứ Bảy, 04/12/2021, 09:48 [GMT+7]

(TTV)- Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), thu ngân sách Nhà nước thực hiện 11 tháng năm 2021 ước đạt 103 % dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Có 55 địa phương thu nội địa 11 tháng đạt trên 90% dự toán và 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp hơn 90% dự toán; 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ và 15 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp so với cùng kỳ.

Cũng theo Vụ Ngân sách nhà nước, có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt dự toán, gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu về nhà, đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác và thu khác ngân sách. Các khoản thu còn lại (chủ yếu là khoản thu nhỏ) đạt từ 80-92% dự toán.

Theo Hồng Tư/THNM 04/12/2021

.