Banner

Khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện gió tại huyện Nga Sơn

Thứ Sáu, 13/05/2022, 18:03 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện gió tại huyện Nga Sơn của Công ty CP đầu tư Hacom Holdings.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh đồng ý cho Công ty CP đầu tư Hacom Holdings nghiên cứu, khảo sát, thu thập dữ liệu để đánh giá khả năng quy hoạch và đầu tư dự án điện gió tại khu vực trên bờ các xã: Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn với tọa độ như đề xuất của Sở Công Thương.

Công ty CP đầu tư Hacom Holdings tự bỏ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió tại huyện Nga Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; đơn vị tự chịu rủi ro nếu dự án thực hiện theo cơ chế đấu thầu và không được hoàn trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến nội dung công việc nêu trên. 

Yêu cầu Công ty CP đầu tư Hacom Holdings trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng quy định; xác định cụ thể vị trí cột đo gió thử nghiệm, vùng nghiên cứu lập quy hoạch, đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động an ninh quốc phòng; các hoạt động quân sự và thế trận phòng thủ của tỉnh, huyện; đất di tích văn hóa; đất du lịch; hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản; các dự án, quy hoạch khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Công Thương kết quả thực hiện.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.