Banner

Lợi nhuận ngân hàng Việt tăng trưởng bất chấp dịch bệnh

Thứ Năm, 12/05/2022, 08:17 [GMT+7]

Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's, kết quả tài chính của các ngân hàng Việt Nam diễn biến tích cực trong năm 2021 bất chấp ảnh hưởng từ sự bùng phát của dịch bệnh.  

Tổ chức xếp hạng Moody's cho biết, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân của các ngân hàng được xếp hạng đã tăng lên 1,4% vào năm 2021 từ mức 1,2%.

Doanh thu tăng đáng kể khi tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tiếp tục mở rộng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trên tài sản gia tăng dù phải đẩy mạnh dự phòng rủi ro cho vay. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ có vấn đề giảm nhờ các biện pháp hỗ trợ của các cơ quan quản lý, trong khi sức khỏe nguồn vốn được cải thiện. Moody's dự báo, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng sẽ tiếp tục tăng trong 2022 khi áp lực dự phòng rủi ro giảm dần.

Theo Bản tin THNM 12/5

.