Banner

Bổ nhiệm lại ông Hà Đình Hậu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa

Chủ Nhật, 05/07/2020, 13:24 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định số 2589/QĐ- UBND về việc bổ nhiệm lại ông Hà Đình Hậu , giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

 

Ông Hà Đình Hậu được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa
Ông Hà Đình Hậu được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa

- Bổ nhiệm lại ông Hà Đình Hậu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2020. 

- Ông Hà Đình Hậu được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/7/2020.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Hà Đình Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.