Banner

Cần làm rõ trách nhiệm của những sai phạm trong bán đất trái thẩm quyền

(TTV)- Trong những năm qua, tình trạng bán đất trái thẩm quyền ở một số địa phương trong tỉnh diễn biến phức tạp, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm mất trật tự an ninh. Vấn đề này mặc dù đang được các cấp, các ngành đẩy mạnh giải quyết, nhưng nhiều vụ việc mang tính chất phức tạp qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây bức xúc trong nhân dân, trong khi trách nhiệm của những sai phạm trong quản lý đất đai nhiều vụ việc chưa phân định rõ về ai?
 
.