Banner

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Luật mới

Thứ Năm, 14/06/2018, 23:08 [GMT+7]

(TTV) - Trong ngày 14/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Luật Quy hoạch, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp cho cán bộ chủ chốt các Sở ban ngành, các huyện, thị trong tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt một số nội dung quan trọng của Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 với nhiều điểm mới về tinh giản văn bản; thiết lập cơ chế minh bạch trong công tác quy hoạch; Bổ sung sự tham gia, tham vấn của cộng đồng, doanh nghiệp, người dân; phương pháp quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh ở Việt Nam.

Hội nghị  cũng đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu các nội dung quan trọng, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ 1/7/2018 và Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh: Luật quy hoạch, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp là những văn bản pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước cũng như tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.  Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung quan trọng và điểm mới của các luật để sớm đưa các luật mới ban hành vào thực tiễn, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hồng Ngọc - Xuân Trường

.