Banner

PREVIEW - Tập 31, Phim "Bắt gặp tình yêu": Thừa Tuấn vào làm ở tập đoàn WI

(TTV) - Biết Thừa Tuấn vào Tập đoàn WI với mục đích phá hoại, Diệu Nam đã nói với ông Kỷ không nên để cho Thừa Tuấn vào làm việc ở Tập đoàn, nhưng Thừa Tuấn đã dùng với những lời lẽ khôn khéo thuyết phục được ông Kỷ giữ anh ta lại.
 
.