Banner

Công an Thanh Hóa – Trung thành, tận tụy vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân

(TTV) - Bước ra khỏi 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới với xuất phát điểm thấp, vừa chăm lo phát triển kinh tế, vừa phòng chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại từ các thế lực phản động, thù địch. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thanh Hóa nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tận trung với nước, tận hiếu với nhân dân, giữ gìn an ninh tổ quốc và bình yên cho cuộc sống của nhân dân. 
 
.