Banner

Triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng

Thứ Hai, 06/01/2020, 21:21 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 6/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng theo các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản về Quân sự - Quốc phòng; tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và bồi dưỡng kiến thức Quân sự - Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai kịp thời, đúng kế hoạch, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm các đơn vị cũng đã nắm chắc, dự báo, đánh giá kịp thời tình hình, phối hợp, tham mưu xử lý tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục phối hợp quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Chủ động nắm chắc tình hình trong mọi thời điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.