Banner

Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Thanh Hóa đẩy mạnh phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Thứ Sáu, 21/02/2020, 20:48 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 21/2, Đảng uỷ Quân khu 4 và Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị phối hợp chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 4 và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị. 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh quân khu; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí  lãnh đạo Quân khu 4 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành và triển khai nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng nâng cao, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh quán  triệt tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương mới ban hành về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,. .qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự ở các địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giảo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2014- 2019. Phối hợp với các đơn vị của Quân khu tổ chức thành công Chương trình  “Tuổi trẻ Quân khu 4 với Biển đảo quê hương tại Đảo Mê”,… UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham gia thẩm định chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế- xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ, đặc biệt giúp đỡ nhân dân huyện Quan Sơn, Mường Lát nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra; tổ chức lực lượng phương tiện, bảo đảm các điều kiện tiếp nhận quản lý, các công dân Việt Nam từ các nước, vùng có dịch Covid- 19 về địa phương…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đề nghị Quân khu 4 quan tâm giải quyết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao Tỉnh ủy Thanh Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự quốc phòng, chính vì vậy công tác quân sự quốc phòng luôn được cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. Các chương trình, dự án lớn tiếp tục triển khai đi vào hoạt động, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội được nâng cao,... Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh quan tâm, đầu tư để lực lượng vũ trang Thanh Hoá phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trên cơ sở thảo luận, tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4 đã thống nhất chương trình phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thời gian tới, đó là: Cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, ..; các kế hoạch hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia,… Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 30/2010/NĐCP, Nghị định số 130/2015/NĐCP của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyến các vùng biển; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp số  22 của Công an, Quân sự, Biên phòng, trọng tâm là phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, triển khai các biện pháp, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyến biển, đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu năm 2020 của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4; tăng cường công tác năm và quản lý tình hình, nhất là trên tuyến biên giới phía tây, tuyên biển và các khu kinh tế, khu công nghiệp; chủ động phương án đối phó khi có tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng xây dựng cụm xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ và chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn và nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ. Chỉ đạo đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Lãnh đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và của Tỉnh ủy, gắn xây dựng Đảng bộ với xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh vững mạnh toàn diện. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bộ đội, bảo vệ chính trị nội bộ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cám ơn Đảng ủy, Bộ tư lệnh và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 đã quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh về nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện tại Thanh Hóa đang có nền tảng phát triển rất tốt, đây là cơ sở vững chắc để năm 2020 tỉnh  Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Tỉnh cũng xác định đi liền với sự phát triển sẽ có những vấn đề phức tạp nảy sinh, do đó tỉnh mong muốn Bộ tư lệnh Quân khu IV quan tâm hỗ trợ để Thanh Hóa tiếp tục giữ vững ổn định, tập trung cho đầu tư phát triển, để có bước phát triển cao hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cần nắm chắc các nội dung mà tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4 thống nhất chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh – quốc phòng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội để tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.