Banner

Công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho 36 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019

Thứ Tư, 07/10/2020, 20:53 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa vừa có quyết định về việc công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho 36 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 504/TTr-BTĐKT ngày 05/10/2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định:

Công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 36 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019. Tiền thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG NĂM 2019

1. Công an xã Định Tân, huyện Yên Định;

2. Công an xã Định Long, huyện Yên Định;

3. Công an xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

4. Công an xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc;

5. Công an xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc;

6. Công an xã Tượng Văn, huyện Nông Cống;

7. Công an xã Trường Sơn, huyện Nông Cống;

8. Công an xã Nga Thành, huyện Nga Sơn;

9. Công an xã Nga Trường, huyện Nga Sơn;

10. Công an xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương;

11. Công an xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương;

12. Công an xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương; 

13. Công an xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương;

14. Công an xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành;

15. Công an xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành;

16. Công an xã Hải Long, huyện Như Thanh;

17. Công an xã Yên Thọ, huyện Như Thanh;

18. Công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh;

19. Công an xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung;

20. Công an xã Hà Sơn, huyện Hà Trung;

21. Công an xã Hà Lai, huyện Hà Trung;

22. Công an xã Hà Đông, huyện Hà Trung;

23. Công an xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung;

24. Công an xã Đông Văn, huyện Đông Sơn;

25. Công an xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân;

26. Công an xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân;

27. Công an xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa;

28. Công an xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa;

29. Công an xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa;

30. Công an xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa;

31. Công an xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa;

32. Công an xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa;

33. Công an xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa;

34. Công an xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa;

35. Công an xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân;

36. Công an xã Điền Lư, huyện Bá Thước./.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.