Banner

Phối hợp tổ chức cuộc thi Xung kích phòng, chống thiên tai năm thứ 2

Thứ Ba, 23/02/2021, 10:39 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Xung kích phòng, chống thiên tai năm thứ 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, đề xuất 1 đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã tham gia cuộc thi, cử cán bộ đầu mối liên hệ và gửi thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 24/02/2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu lựa chọn 1 đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã xuất sắc để tham gia cuộc thi và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 27/02/2021./.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.