Banner

Công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho 06 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019

Thứ Hai, 05/04/2021, 13:19 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc Công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho 06 tập thể thuộc huyện Đông Sơn, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Công an xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn;

2. Công an xã Đông Yên, huyện Đông Sơn;

3. Công an xã Đông Nam, huyện Đông Sơn;

4. Công an xã Đông Minh, huyện Đông Sơn;

5. Công an xã Đông Khê, huyện Đông Sơn;

6. Công an xã Đông Phú, huyện Đông Sơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.