Banner

Cay đắng mua lan đột biến về hóa lan thường, ra hoa màu khác

Ngày càng nhiều các hội nhóm mua bán, trao đổi lan đột biến xuất hiện, mọc lên như nấm, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro khiến người chơi thiếu hiểu biết, ít kinh nghiệm sập bẫy, khóc ròng.
 
.