Banner

Ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(TTV) - Ngày 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị khóa XII và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia đoàn chủ tịch Đại hội.
 
.