Banner

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 - 2019): Câu chuyện phá vòng vây, mở đường máu trên "pháo đài" Pha Long

Tình hình tại Pha Long ngày càng trở nên căng thẳng, đạn dược dần cạn kiệt, nhiều chiến sĩ bị thương. Tối ngày 20/2/1979, Chi bộ Đồn Pha Long họp bàn kế hoạch phá vòng vây rút ra ngoài. Đồn phó Trần Ngọc lệnh hủy tài liệu cơ yếu, đập máy liên lạc; lệnh cho ông Xuân đi tìm đường thoát...
 
.