Banner

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền về biển, đảo tại Thanh Hóa

Thứ Ba, 15/05/2018, 22:30 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 15/5, Đoàn khảo sát liên ngành do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì đã có buổi khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền về biển, đảo tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, trưởng đoàn công tác liên ngành; đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đăng Quyền,Phó Chủ  tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh.

Trong công tác tuyên truyền, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân, trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 156 văn bản chỉ đạo, định hướng. Toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, học tập chuyên đề về biển, đảo cấp tỉnh, trên 1.000 hội nghị cấp huyện, ngành và cơ sở.

Các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về biển, đảo. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã cung cấp những kiến thức cần thiết, góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo; công tác hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ven biển gắn liền với quản lý, khai thác, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển đảo cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: tại Thanh Hóa, công tác tuyên truyền về biển, đảo, đặc biệt là nội dung bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển được triển khai khá toàn diện trong những năm qua.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: tại Thanh Hóa, công tác tuyên truyền về biển, đảo, đặc biệt là nội dung bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển được triển khai khá toàn diện trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện một số sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm sáng tỏ các vấn đề mà đoàn khảo sát quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: tại Thanh Hóa, công tác tuyên truyền về biển, đảo, đặc biệt là nội dung bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển được triển khai khá toàn diện trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, Trung ương xem xét, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các hình thức đầu tư phát triển kinh tế biển; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đi kèm với những hướng dẫn cụ thể, thống nhất giữa các địa phương trong nước; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các tài liệu tuyên truyền, thường xuyên tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành và địa phương nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Đánh giá cao sự chủ động và những cách làm sáng tạo, phong phú, sâu sát, đúng định hướng của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên  và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và kinh tế biển với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Tuyết Hạnh - Thanh Văn

 
.