Banner

Biểu dương điển hình phụ nữ xây dựng Nông thôn mới

Thứ Năm, 17/05/2018, 21:26 [GMT+7]

(TTV) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 17-5,  Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào "Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2018". 

 

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng 178 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lối sống đẹp vì cộng đồng, tiên phong, gương mẫu hiến đất, góp công tham gia kiến tạo nông thôn… Sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ trong triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, với cộng đồng, xã hội.  Đến nay, toàn tỉnh có  trên 479.400 gia đình hội viên phụ nữ  đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch”,  đóng góp vào việc đưa 1 huyện, 244 xã và 524 thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen cho  tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.
Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp hội đã kế thừa và phát huy truyền thống phụ nữ quê hương Bà Triệu, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; thu hút và tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Phụ nữ Thanh hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để phong trào tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả; Tạo mọi điều kiện và cơ hội để phụ nữ được  học tập, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, giúp chị em phát huy cao khả năng đóng góp cho xã hội’; Các cấp cấp hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng và kịp thời  biểu dương các nhân tố, điển hình mới, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng vững mạnh. Đồng chí Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy khẳng định: Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống trính trị, vì vậy để phụ nữ làm tốt  nhiệm vụ của mình, các cấp ủy Đảng, chính quyền,  cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để  các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phát huy tốt vai trò của mình, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác hội trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này 80 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 98 tập thể, cá nhân  được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh vì đã có những đóng góp trong phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018,

Tại Hội nghị các cụm thi đua của Hội LHPN tỉnh cũng đã ký giao ước thi đua ‘Phụ nữ  Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”  giai đoạn tiếp theo./.

Thanh Tâm - Thanh Văn

.