Banner

Đoàn kiểm tra của Ban Nội Chính Tỉnh ủy làm việc với Sở NN&PTNT

Thứ Ba, 12/06/2018, 20:45 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 12/6, Đoàn kiểm tra của Ban Nội Chính Tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy - Ban giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Thông báo Kết luận số 689 ngày 14/12/2017 của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng ủy - Ban GĐ Sở NN&PTNT

Thực hiện Thông báo kết luận số 689 của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy – Ban giám đốc Sở NN&PTNT đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành khi để xảy ra sai phạm, khuyết điểm tại văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm. Văn phòng Sở đã thực hiện thu hồi tiền phí, lệ phí thu ngoài sổ sách, thu hồi tiền ngân sách nhà nước cấp thừa cho hoạt động của đơn vị trực thuộc, thu bổ sung tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng  nộp thiếu của các đơn vị về ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Sở cũng đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra chất lượng 4 công trình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá: Đảng ủy, Ban giám đốc Sở NN&PTNT mặc dù đã tổ chức triển khai khắc phục những sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong Thông báo kết luận số 689 của BTV Tỉnh ủy; tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chưa thực sự nghiêm túc, chưa quyết liệt. Việc kiểm điểm trách nhiện tập thể, cá nhân còn chung chung, né tránh, xử lý cán bộ không kịp thời, hình thức xử lý chưa tương xứng với tính chất và mức độ vi phạm. Việc thu hồi tiền sai phạm, tiền ngân sách cấp thừa, tiền do các tổ chức, cá nhân còn nợ chưa đầy đủ.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy  yêu cầu Đảng ủy – Ban giám đốc Sở NN&PTNT cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 689 của BTV Tỉnh ủy; kiểm điểm rõ người, rõ việc, có hình thức cụ thể, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tất cả các tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đối với những khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khó khu hồi, lãnh đạo Sở cần làm việc cụ thể với các địa phương liên quan để xác định rõ, làm văn bản báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý phù hợp./.

Lan Phương – Xuân Tuấn 

 

.