Banner

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Tư, 13/06/2018, 20:14 [GMT+7]

(TTV)- Ngày 13/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 287 ngày 27/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 287 ngày 27/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong 2 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là quan hệ sản xuất trong nông nghiệp có chuyển biến tích cực, các hình thức tổ chức sản xuất chuyển đổi mạnh mẽ, quản lý nhà nước về nông nghiệp được tăng cường. Trong số 9 mục tiêu chủ yếu mà quyết định 287 đề ra, dự báo có 6 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 mục tiêu khó hoàn thành. Đáng chú ý là cả 3 mục tiêu khó hoàn thành đều là những mục tiêu hết sức cơ bản, quan trọng.

 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá, trong 2 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Cụ thể, mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông – lâm - thủy sản trong 2 năm 2016 – 2017 chỉ đạt 2,3%/năm, trong khi kế hoạch đề ra là 2,9%. Mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người khu khu vực nông thôn đến năm 2020 cao gấp 2,5 lần so với năm 2014, nhưng đến hết năm 2017 mới chỉ đạt 24,8 triệu đồng, gấp 1,38 lần năm 2014. Sản phẩm của các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hiện mới đáp ứng khoảng 8% nhu cầu tiêu dùng, trong đó sản phẩm ứng dụng công nghệ cao chiếm 18,49%; mục tiêu của chương trình đến năm 2020 có 100% sản phẩm an toàn, trong đó sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30%. Bên cạnh đó, kết quả huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nguồn vốn doanh nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, liên kết trong sản xuất chưa nhiều và chưa bền vững. Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới còn vướng mắc

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều cho rằng: muốn tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp thì phải phát triển sản xuất quy mô lớn, phải có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp. Muốn sản xuất lớn, thu hút được nhà đầu tư thì các vấn đề liên quan đến đất đai là yếu tố tiên quyết. Do vậy, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là phải đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hỗ trợ thỏa đáng cho các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Các ý kiến cũng phân tích: việc xây dựng mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng, nhưng đánh giá và nhân rộng mô hình còn quan trọng hơn; hiện tổng sản lượng lương thực còn cao so với mục tiêu ổn định mức 1,5 triệu tấn/năm, chứng tỏ chuyển đổi cơ cấu sản xuất  cơ cấu đất nông nghiệp còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều cho rằng giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là phải đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, hỗ trợ thỏa đáng cho các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một chương trình hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh. Hai năm qua, trong điều kiện thời tiết khí hậu có nhiều tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, nhưng tỉnh đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện quyết định 287 đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là phải hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra. Ban cán sự đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá từng mục tiêu nhiệm vụ để tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các giải pháp cụ thể, hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận nội dung về phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận 6 nhóm giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020. Trước hết, phải đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, coi đây là giải pháp căn bản, quyết định nhất. UBND tỉnh đang xây dựng đề án khuyến khích tích tụ ruộng đất thì phải sớm hoàn thiện và ban hành, trong đó phải cụ thể từng việc phải làm đối với từng loại đất, định hướng tổ chức sản xuất sau khi tích tụ ruộng đất, có cơ chế chính sách phù hợp. Đề án phải xong và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7. Cấp huyện cũng phải xây dựng đề án và có chính sách riêng, đồng thời phải tổ chức làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Thứ 2 là phải tập trung tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Cụ thể là hỗ trợ về đất đai, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, hỗ trợ quản lý rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thứ ba là phải tạo đột phá về nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Phải xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân trong, đồng thời lựa chọn các công nghệ phù hợp với điều kiện và định hướng sản xuất nông nghiệp của từng vùng, địa phương trong tỉnh. Các giải pháp tiếp theo là phải khuyến khích, tạo điều kiện để mở rộng sản xuất theo chuỗi, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quản lý chặt chẽ chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung huy động cao hơn nữa nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; điều hành phân phối nguồn lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận 6 nhóm giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020.

Giải pháp cuối cùng và hết sức quan trọng là phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong thực hiện quyết định 287; phân giao chỉ tiêu cụ thể từng năm, đi đôi với kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn thôn mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quyết định 290 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020. Sau 2 năm thực hiện, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của doanh nghiệp và người dân về phát triển du lịch được nâng lên. Về kết quả cụ thể, trong số 5 nhóm chỉ tiêu, có 3 nhóm đạt kế hoạch gồm : tổng thu từ du lịch, tổng số cơ sở lưu trú, lao động du lịch. Hai nhóm chỉ tiêu tăng cao so với giai đoạn trước nhưng chưa đạt kế hoạch là tổng lượt khách và ngày khách. Bên cạnh đó  đầu tư phát triển du lịch được quan tâm, sản phẩm du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng, môi trường du lịch được cải thiện, công tác tuyên truyền quảng bá có nhiều đổi mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quyết định 290 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: chưa phát huy tốt giá trị du lịch của các di tích lịch sử, triển khai nhiều dự án du lịch còn chậm, kéo dài ; hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, tính kết nối không cao; nguồn nhân lực du lịch có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; quản lý nhà nước về du lịch còn nhiều bất cập, sự vào cuộc của các ngành, địa phương chưa đều.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc phát triển du lịch tỉnh nhà thời gian qua.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: những kết quả sau 2 năm thực hiện Quyết định 290 là rất rõ nét và tích cực, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch năm. Tuy nhiên, bước sang năm 2018 lĩnh vực du lịch có dấu hiệu chững lại, không còn sôi động như các năm gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải xốc lại, chỉ đạo quyết liệt và trọng tâm hơn. Về các giải pháp, quyết định 290 đã nêu rất rõ ràng, cụ thể và đầy đủ. Vấn đề là phải tổ chức thực hiện tốt các giải pháp này, tập trung vào 2 nhóm có tính đột phá là đầu tư và quảng bá, xúc tiến du lịch. Cụ thể, phải tập trung chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư hạ tầng du lịch đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch và chất lượng xây dựng. Quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư cho lĩnh vực này để kích cầu. Có hạ tầng tốt thì mới có dịch vụ tốt và thu hút được du khách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận những kết quả sau 2 năm thực hiện Quyết định 290 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020. 

Cùng với đó, UBND tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt để giải quyết vướng mắc về hồ sơ thủ tục cho các dự án đầu tư du lịch; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, luật đất đai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thanh Hóa trải thảm đỏ mời các doanh nghiệp đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh, nhưng cũng cương quyết đối với những trường hợp nói mà không làm, làm không đúng như cam kết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành VHTTDL phải tham mưu cho tỉnh giải pháp phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử và cách mạng trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện các cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy di sản thành Nhà Hồ. Về nhóm giải pháp xúc tiến và quảng bá du lịch, cần phải đa dạng các hình thức thực hiện, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả, góp phần xây dựng thương hiệu cho du lịch xứ Thanh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với dự quy định về thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách, thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm và một số dự thảo tờ trình sẽ trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa 17 sắp tới.

Đức Đồng - Hồng Thư

 

.