Banner

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17

Thứ Tư, 11/07/2018, 21:24 [GMT+7]

(TTV) - Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

 

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, nhấn mạnh nguyên nhân khách quan của những hạn chế, yếu kém và yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đó.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Một là, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 19,9% trở lên. Để hoàn thành được mục tiêu đó, phải tập trung rất cao cho chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất ở tất cả các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ động, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Tích cực đấu mối, phối hợp với nhà đầu tư và các bộ, ngành Trung ương có liên quan để nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư giai đoạn 2 Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng kho dầu thô tại khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống các cây xăng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác của các nhà đầu tư Cô-Oét trên địa bàn tỉnh.

Ba là, khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; và điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng cho phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh và vận động thu hút, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh ta, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm.

Năm là, chỉ đạo, điều hành là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm 2018. Do vậy, phải nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 đã được HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016 quyết nghị tại Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của 11 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống.

Điểm lại nội dung chương trình kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Qua hoạt động chất vấn, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh và cử tri tỉnh mong muốn những đổi mới của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những vấn đề đang tồn tại, yếu kém nhanh chóng được giải quyết dứt điểm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong các báo cáo kết quả giám sát. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị ấy, không chỉ thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri; mà còn phản ánh những yêu cầu và những đòi hỏi bức thiết mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, giúp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng nghiêm túc xem xét, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới với mục tiêu cao nhất là vì một Thanh Hoá thịnh vượng, bình yên, người dân Thanh Hóa hạnh phúc, sung túc, đủ đầy./.

Nhóm PV Thời sự

.