Banner

Các Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:53 [GMT+7]

(TTV) - Hôm nay 10/7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa 17 đã  thảo luận tại tổ và  hội trường. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm, phân tích những  mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

 

Các đại biểu cho rằng: Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 15% trở lên  trong năm 2018, tạo được tốc độ tăng trưởng  kinh tế nhanh thì giải pháp hàng đầu là phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Từng ngành, từng cấp, từng đơn vị phải chủ động rà soát các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh, cắt giảm và điều chỉnh kịp thời để rút ngắn thời gian giải quyết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Một giải pháp quan trọng khác là bắt buộc phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai để sớm có thêm các sản phẩm mới ra nhập thị trường; Cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa cho lâm nghiệp, bởi ngoài giá trị về kinh tế, thì ý nghĩa về môi trường cũng rất quan trọng.

Nhóm phóng viên TS

.