Banner

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng pháp luật

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:57 [GMT+7]

(TTV) - Sau 21 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm (từ ngày 21/5 đến 15/6/2018), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp với việc xem xét, thông qua 7 dự án luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp.

 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 7 luật, gồm: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật Quy hoạch. 

9 dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Đáng chú ý, dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng nằm trong chương trình dự kiến thông qua của kỳ họp. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật này tại kỳ họp thứ 5 và chuyển sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Điều này thể hiện rõ tinh thần vì dân phục vụ, thể hiện đúng tinh thần dân chủ, khách quan và quyết sách xuất phát từ ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung quan trọng, số lượng luật và nghị quyết phải xem xét, thông qua khá lớn. Các dự án luật được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, tranh luận thẳng thắn, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng. 

Với những sự cải tiến, đổi mới trong hoạt động, Quốc hội đang có những chuyển mình mạnh mẽ, từ đẩy mạnh công tác giám sát đến việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Việt Hòa

 

 

 

 

.