Banner

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ X

Thứ Tư, 11/07/2018, 08:07 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém phát sinh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thị xã, tổ chức thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã đạt trên 50% hầu hết các các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

thị xã Bỉm Sơn đã đạt trên 50% hầu hết các các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Thị xã Bỉm Sơn đã đạt trên 50% hầu hết các các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Lãnh đạo phát triển kinh tế được đánh giá là lĩnh vực thành công trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hộ Đảng bộ thị xã khi giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2018. Mặc dù chỉ có 25% dân số sống và làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, song thị xã Bỉm Sơn đã lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Kinh tế tăng trưởng cao, các lĩnh vực văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả quan trọng, nhiều vấn đề tồn tại cũng đã được tập trung giải quyết. Song, nhìn lại hơn 2 năm gian thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, Bỉm Sơn vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được như kỳ vọng. Điển hình như việc thị xã khó trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2020 do quy định của trung ương về tiêu chí công nhận thành phố cao hơn  so với thời điểm xác định mục tiêu đại hội. Thị xã chưa có phường đạt chuẩn về văn minh đô thị.

Công tác phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng mới các tuyến đường giao thông theo phương thức xã hội hóa, thực hiện các dự án đấu giá cấp quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra. Trên địa bàn thị xã vẫn còn có những tuyến đường đã hư hỏng, những cây cầu đã xuống cấp

Mới đây, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã sơ kết việc thực hiện nghị quyết, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, dự báo khả năng thực hiện, đồng thời bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để có thể hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Minh Tuyết  - Đức Tình 

 

.