Banner

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 14

Thứ Năm, 09/08/2018, 22:23 [GMT+7]

(TTV) - Để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do UBND tỉnh trình giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân, hôm nay, 9/8, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 14 với sự tham dự của các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 14

Tại phiên họp, xem xét đề nghị của UBND tỉnh về dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hoá năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất về chủ trương với các báo cáo UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2019 phải đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án cụ thể không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân năm 2019; ưu tiên bố trí vốn thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt, nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2019 theo đúng quy định.


Về đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ phát triển rau an toàn tập trung theo Nghị quyết 151 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, công văn của UBND tỉnh nêu rõ: Từ năm 2016 tới nay, việc thực hiện chính sách đã thúc đẩy, huy động các nguồn lực của địa phương, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 04 ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo của địa phương.

Tuy nhiên, dù đã chỉ đạo quyết liệt, song diện tích rau an toàn trên địa bàn tỉnh vẫn còn ít so với toàn bộ diện tích rau của tỉnh. Kinh phí thực hiện chính sách mới giải ngân được 73,5%. Mà một trong những vướng mắc chính làm giảm hiệu quả, tiến độ, quy mô thực hiện chính sách là quy định phải “ nằm trong quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh” mới được hỗ trợ. Trong khi đó, trên thực tế, nhiều nơi được quy hoạch thì không trồng rau an toàn, còn nơi trồng rau an toàn lại không nằm trong quy hoạch. Các đối tượng không đủ điều kiện hỗ trợ nên kinh phí thực hiện chính sách không sử dụng hết.

Vì  vậy, trên cơ sở đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất chủ trương bãi bỏ quy định “ nằm trong quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh” để  vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển rau an toàn trên địa bàn tỉnh, vừa phù hợp với Luật quy hoạch mới được ban hành. Bởi luật này đã bãi bỏ các quy định về đầu tư phát triển hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, bãi bỏ quy hoạch sản phẩm. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao UBND tỉnh chỉ đạo, tính toán các điều kiện cần thiết, lập Kế hoạch phát triển các vùng rau an toàn để có kế hoạch bố trí vốn  thực hiện chính sách. 

 Xem xét công văn của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ cao để chăn nuôi lợn giống, sản xuất thức ăn lên men và sản xuất phân bón tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng ý chủ trương vì dự án này thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư. Các sản phẩm của dự án là các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển. Việc đầu tư xây dựng dự án với quy mô sản xuất đồng bộ từ con giống, thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ, đồng thời xử lý môi trường với chuỗi khép kín là một trong những xu hướng để phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững. Đồng chí, giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp cho ý kiến và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh lại báo cáo về kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 cho các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư; báo cáo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; báo cáo rà soát tình hình đầu tư xây dựng các công trình trụ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo Quyết định chủ trương xây dựng thí điểm các dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết 117, ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và một số báo cáo quan trọng khác.

Việt Hà – Hồng Thư


 

 

.