Banner

Công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 07/09/2018, 21:57 [GMT+7]

(TTV)- Ngày 7/9, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Ngày 7/9, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Ngày 7/9, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Lê Sỹ Nghiêm thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020;  

 

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Bá Hùng, thôi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

đồng chí Nguyễn Bá Hùng, thôi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, thôi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những thành tích của đồng chí Lê Sỹ Nghiêm trong thời gian công tác tại huyện Như Xuân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đưa Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo thuộc chương trình 30a. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh với tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện Như Xuân cần có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những thành tích của đồng chí Lê Sỹ Nghiêm trong thời gian công tác tại huyện Như Xuân
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những thành tích của đồng chí Lê Sỹ Nghiêm trong thời gian công tác tại huyện Như Xuân

Đồng chí đề nghị huyện Như Xuân tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Bá Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; đồng thời, mong muốn đồng chí Nguyễn Bá Hùng sớm tiếp cận công việc, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí đề nghị huyện Như Xuân tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Bá Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới
Đồng chí đề nghị huyện Như Xuân tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Bá Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới

Đức Đồng - Thanh Văn

.