Banner

Hoàn thành gần 8.000 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao

Thứ Ba, 02/10/2018, 11:27 [GMT+7]

Trong 9 tháng năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 16.441 nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan, địa phương.

 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực.
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực.

Trong đó, có 7.951 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8.245 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 245 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (chiếm 3%, tăng 0,26% so với tháng trước.

Thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết khi báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 9 của Tổ công tác.

Cũng tại phiên họp Chính phủ ngày 1/10, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết hiện có 6 Nghị định và 1 Quyết định còn nợ đọng, thuộc trách nhiệm soạn thảo của 5 Bộ. Các Bộ cũng còn nợ 5 thông tư. “Tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết không có chuyển biến so với tháng trước”, Bộ trưởng phát biểu.

Về chương trình công tác, trong 9 tháng có 250 đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hết tháng 9, các Bộ đã trình 185 đề án (đạt 74%), trong đó 97 đề án đã được ban hành (chiếm 52,43% số đề án đã trình, tăng 13,9% so với tháng trước); 65 đề án đã quá thời hạn chưa trình theo tiến độ.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết Chính phủ, trong quý III/2018, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị quyết phiên họp thường kỳ và 01 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đến nay, các Bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quyết nghị của Chính phủ, cụ thể đối với 8 dự án Luật, có 3 dự án Luật đã hoàn thiện và trình Quốc hội, còn 5 dự án Luật đang được các Bộ tích cực tiếp thu, hoàn thiện.

Đối với 5 Nghị định, đã trình ban hành 3 Nghị định, còn 2 Nghị định các Bộ đang hoàn hiện dự thảo; các nhiệm vụ cụ thể khác, các Bộ, cơ quan đều triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP nhìn chung được tất cả các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, giải pháp đều đóng góp chung vào diễn biến khả quan của tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Về tiến độ thực hiện trong 9 tháng đầu năm, có 25 nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có 18 nhiệm vụ hoàn thành trong Quý I và Quý II, 7 nhiệm vụ phải hoàn thành quý III. Riêng trong Quý III, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 01 nhiệm vụ, Bộ Tài chính có 05 nhiệm vụ, Bộ Y tế có 01 nhiệm vụ.

Về cơ bản, các Bộ đã chủ động tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thời hạn, một số nhiệm vụ tiến độ còn chậm.

Nhìn chung, với có tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất ổn định. Thu, chi ngân sách nhà nước cơ bản được đảm bảo. Giải ngân vốn đầu tư phát triển được cải thiện.

Tình hình sản xuất kinh doanh diễn biến tích cực và tương đối toàn diện trong cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng và dịch vụ. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục đà tăng cao, cân đối thương mại duy trì thặng dư...

Thanh Hằng/BaoChinhphu.vn

.