Banner

[Infographic] Tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thứ Ba, 02/10/2018, 16:48 [GMT+7]

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác quan trọng như Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; làm Tổng Bí thư từ năm 1991 đến 1997, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 

Trọng Phúc

.