Banner

Tăng cường phối hợp giữa Kho bạc nhà nước và các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động thu chi ngân sách hiệu quả, đúng quy định

Thứ Năm, 11/10/2018, 19:58 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 11/10, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị hệ thống kho bạc nhà nước phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động thu chi ngân sách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và góp phần vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng  làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 30/9/2018, tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 13.400 tỷ đồng, bằng 61,8%, dự toán giao. Chi thường xuyên trên 16.800 tỷ đồng, đạt 84% so với dự toán, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản trên 5.900 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch. Kho bạc Nhà nước đã rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đã thực hiện thu hồi vốn tạm ứng trên 1000 tỷ đồng, đạt 50,8% số dư tạm ứng đầu năm. Qua công tác kiểm soát chi 9 tháng đầu năm, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh các thủ tục trong hồ sơ thanh toán 987 món, với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 trường hợp do vi phạm thời hạn Cam kết chi và thanh toán tạm ứng quá thời hạn quy định, với số tiền phạt nộp vào Ngân sách nhà nước hơn 18,7 tỷ đồng.

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2018 theo dự toán đã được giao, trong những tháng cuối năm, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan  quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào Ngân sách nhà nước và xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ nộp Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành; Bám sát dự toán, kế hoạch chi của ngân sách các cấp và chính quyền địa phương giao; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi trong thanh toán cho các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán trên chương trình Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hướng tới khách hàng giao dịch.

Kho bạc nhà nước Thanh Hóa và lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế Thanh Hóa đã trao đổi về những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, công tác phối hợp để giải quyết việc điều tiết đối với một số khoản thu phát sinh trong năm 2018; phối hợp xử lý các vấn đề về nghiệp vụ như: nhập không đầy đủ thông tin về mục lục ngân sách, chứng từ, mã số thuế, mã địa bàn xã cần điều tiết, phân bổ vốn cho các dự án kịp, giả quyết tình trạng dư ứng cao, kéo dài và tỷ lệ hoàn ứng chậm; Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác quản lý, kiểm soát thu chi ngân sách Nhà nước của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa và hệ thống kho bạc trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc kho bạc nhà nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý chặt chẽ chế độ chi tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát hiện kịp thời những yếu kém trong quản lý thu chi ngân sách ở một số cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hệ thống Kho bạc nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để thực hiện đúng quy định pháp luật các hoạt động thu chi ngân sách, tạo thuận lợi cho việc sử dụng ngân sách hiệu quả, góp phần vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2018. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hệ thống kho bạc nhà nước tăng cường khâu kiểm soát chi, thường xuyên báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND về những hạn chế, yếu kém, sai phạm trong điều hành, quản lý thu chi ngân sách của  các  đơn vị, các địa phương, để chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm thực hiện đúng Luật Ngân sách; đề nghị Kho bạc Nhà nước tăng cường quản lý cán bộ trong hệ thống, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hạn chế các tiêu cực phát sinh trong quản lý thu chi ngân sách nhà nước và đi đầu trong xây dựng cơ quan kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

Phương Thảo - Xuân Trường

.
.