Banner

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11/2018

Thứ Tư, 07/11/2018, 19:23 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 7/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11 cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm  2030; quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương đến năm 2035, đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng, Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Trước khi tiến hành phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã Công bố Quyết định 919 ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Thanh Hoá là tỉnh rộng, địa hình phức tạp, đông dân, kinh tế, xã hội đang phát triển mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rất coi trọng mảng An ninh trật tự, nên nhiệm vụ đặt ra cho ngành công an rất nặng nề. Do vậy, Công an Thanh Hoá phải cố gắng nhiều hơn nữa, phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang trong tỉnh, giữ vững ANQG, ANTT và ATXH, tiếp tục đóng góp tích cực cho Thanh Hoá phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng đồng chí Giám đốc Công an tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ đều khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn và đánh giá: Thanh Hoá là tỉnh thực hiện việc đổi điền, dồn thửa khá sớm, đồng bộ và hiệu quả. Thời gian qua, việc mở rộng quy mô diện tích đất đai thông qua các hình thức như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc góp đất vào liên kết sản xuất chính là giải pháp tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Bước đầu đã có những ý tưởng, mô hình và phương thức tích tụ, tập trung đất đai mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tích tụ, tập trung đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Chính vì vậy, việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là cần thiết, nêu rõ quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu đến năm 2020 tích tụ được 24.130 ha, đến năm 2025 tăng thêm 43.350 ha, đến năm 2030 tăng thêm khoảng 47.800 ha. Giá trị sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ cao của 1 ha 1 năm trong trồng trọt đạt 400 triệu đồng trở lên; trong chăn nuôi đạt 500 triệu đồng trở, trong nuôi trồng thuỷ sản đạt 4 tỷ đồng trở lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến hoan nghênh sự nỗ lực cố gắng của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc xây dựng đề án tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở quan trọng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai, bởi đây là vấn đề rất hệ trọng trong phát triển nông nghiệp, liên quan đến 2,4 triệu dân sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Thứ nhất, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao là nhiệm vụ quan trọng, để tạo đột phá trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; để thu hút được các nguồn lực đầu tư, sự tham gia của các thành phần kinh tế, các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước; trong đó, lấy doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình làm mục tiêu để tích tụ, tập trung đất đai.Cho ý kiến cụ thể vào nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo:

Thứ hai, tích tụ, tập trung đất đai tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ nông dân, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội và ổn định tình hình ở khu vực nông thôn. Vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong tích tụ, tập trung đất đai, đồng thời, vận dụng sáng tạo các quy định của pháp luật để đạt kết quả cao trong thực tế.

Thứ ba, quá trình thực hiện phải dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của tỉnh, của huyện và xã theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích của nông dân.

Thứ tư, việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn phải được rà soát, tính toán để có bước đi phù hợp, thực hiện từ nơi dễ đến nơi khó, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn; phù hợp với sự chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang ngành nghề khác, gắn với đào tạo nghề mới, tránh tình trạng một bộ phận nông dân thất nghiệp, không có việc làm mới thay thế. Không chạy theo thành tích, phải lấy hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân làm thước đo và mục tiêu để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thống nhất các giải pháp: Một là phổ biến, quán triệt chủ trương về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Hai là đẩy mạnh các hình thức tích tụ, tập trung đất đai là đổi điền, dồn thửa; thuê đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; góp đất tạo thành vùng sản xuất và xây dựng các mô hình thí điểm. Ba là huy động nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân;  kiện toàn, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện về thủ tục hành chính , hỗ trợ cơ chế chính sách để hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển. Bốn là xây dựng bộ tiêu chí , điều kiện thực hiện các dự án tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Năm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo, chuyển dịch lao động trong sản xuất nông nghiệp và sáu là rà soát, bổ sung một số cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhanh chóng hoàn chỉnh đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết.

Trong chương trình kỳ họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương đến năm 2025, đoạn Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi; Quy định xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu quy hoạch hợp lý, đặc biệt quan tâm đến sinh kế cho người dân vùng dự án, gắn việc duy trì ngành nghề truyền thống với phát triển du lịch, đảm bảo yêu cầu, khi thực hiện dự án, đời sống của người dân phải tốt hơn khi chưa có dự án.

Chú trọng tính kết nối của các tuyến giao thông trong vùng quy hoạch, đảm bảo mật độ cây xanh phù hợp; rà soát những dự án chậm tiến độ để tiến hành thu hồi. UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng nhanh chóng hoàn chỉnh dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai trên thực tế.

Về Quy định xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu rà soát lại để đảm bảo  cơ sở pháp lý, sự  cần thiết, hoàn chỉnh  các  nội dung hết sức lưu ý giá trị thực tiễn của các công trình khoa học khi áp dụng trên thực tế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  cũng  đã  cho ý kiến  vào báo  cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017. 

Ngày 8/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc ngày thứ 2 để xem xét nhiều nội dung quan trọng khác./.

Việt Hà – Hồng Thư 

.