Banner

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam điểm, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Năm, 08/11/2018, 19:45 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 8/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ Quốc  cấp xã trong toàn tỉnh.    

 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Rừng Thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vận động nhân dân tham gia nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, như phong trào giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái".

Tại Đại hội, các đại biểu đã  đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, thống nhất 5 chương trình hành động và các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 vị tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc thị trấn Rừng Thông, lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Lan Anh – Quốc An

.
.