Banner

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Năm, 08/11/2018, 19:32 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 8.11, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh chọn điểm chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ Quốc cấp xã.  

 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận. Kết quả nổi bật là: Vận động nhân dân hiến 12.000 m2 đất, huy động hơn 58 triệu đồng, tu sửa, làm mới hơn 35.000 m đường giao thông nông thôn, 12 nhà văn hóa thôn. Đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo được 85 triệu đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Thái Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thái Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngay sau Đại hội kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các xã, thị trấn huyện Triệu Sơn đánh giá và rút kinh nghiệm Đại hội điểm để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã trong toàn tỉnh.

Cẩm Thơ – Minh Quang

.
.