Banner

Học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thứ Năm, 06/12/2018, 20:33 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 6/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt khối Tuyên giáo; các hội chuyên ngành; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền; giảng viên Trường Chính trị tỉnh.  

 

 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Quy định  “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019. Đây là các nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau Hội nghị, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch học tập, triển khai, quán triệt, thực hiện các Quy định, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cẩm Tú – Hồng Thư

.