Banner

Sẽ thành lập các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Thứ Tư, 05/12/2018, 10:45 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các Phó Chủ tịch đã nghe, thảo luận cho ý kiến về Phương án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hợp nhất trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y. 

Theo dự thảo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện), có chức năng tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tại địa phương.

Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo về phương án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.
Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo về phương án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền; được chuyển giao nguyên trạng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người của trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y để sử dụng và hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất các trạm là cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống tổ chức tinh gọn, có năng lực tự chủ, tập trung nguồn lực, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Tuy nhiên, nên thay nhiệm vụ của trung tâm từ “Tham mưu cho UBND cấp huyện” thành “Giúp UBND các huyện” thực hiện các dịch vụ công về khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, khoa học công nghệ và các lĩnh vực dịch vụ khác trong sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn; vấn đề trả lương đối với lao động hợp đồng; cần nghiên cứu thêm về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm để chuyển giao các nhiệm vụ hợp lý: Ví dụ nhiệm vụ kiểm dịch ở các đầu vào, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ….

Các đại biểu thảo luân về dự thảo phương án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Các đại biểu thảo luận về dự thảo phương án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh phương án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các địa phương đã thực hiên; rà soát toàn bộ bộ máy ngành nông nghiệp, phương án đối với Chi cục thú y, Chi Cục bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và trạm khuyến nông (thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) là đơn vị quản lý của trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y; việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất các trạm có phù hợp với quy định của Luật hay không, để trình UBND tỉnh.

Phương Thảo - Xuân Trường

 

 

 

 

.