Banner

Đảng ủy Khối doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ 2019

Thứ Sáu, 11/01/2019, 19:40 [GMT+7]

(TTV) - Đảng ủy Khối doanh nghiệp cần đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức sáng ngày 11/1.  

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhiều mặt công tác, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, hội quần chúng. Đã có gần 97% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, 100% thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn ghi nhận những thành tích Đảng ủy Khối doanh nghiệp đạt được trong năm qua. Trên cơ sở chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, bên cạnh việc đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần nghiên cứu, chủ động tham mưu có hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nắm bắt những tác động bất lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó chủ động tham mưu với tỉnh tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025”; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ tất cả các mặt công tác, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Lan Anh - Thanh Văn

 

.