Banner

Tạo bước đột phá mới trong giảm nghèo ở khu vực miền núi Thanh Hóa

Thứ Sáu, 11/01/2019, 07:26 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 10/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020". Các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố, đại diện các xã, thôn bản, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm  có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở khu vực miền núi.

Nghị quyết số 09 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững khu vực miền núi Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí nghèo đa chiều) của các huyện miền núi còn 1,04%, các huyện nghèo còn 4,12%. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu về giảm nghèo cụ thể ở khu vực miền núi qua từng giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 2013- 2015 tỷ lệ hộ nghèo ở 11 huyện miền núi giảm bình quân 5,5% một năm, giai đoạn 2016-2019, giảm 4,42% năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 2013. Tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân toàn tỉnh. Đến nay, đã có huyện Như Xuân, và trên 17% xã, trên 8% thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiếu số thoát khỏi diện nghèo, diện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30A của Chính phủ; có 4 trong số 13 chỉ tiêu đạt  và vượt mục tiêu nghị quyết là chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, chỉ tiêu hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, tỷ lệ lao động qua đào tạo; 8 trong số 13 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Riêng chỉ tiêu hỗ trợ nhà ở mới chỉ đạt 43,5% so với mục tiêu nghị quyết.

Kết quả giảm nghèo 5 năm qua ở khu vực miền núi là kết quả triển khai tổng thể và tích cực các giải pháp về phát triển sản xuất thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất; tăng cường đào tạo nghề. Đặc biệt trong 5 năm từ 2014 – 2018, tổng huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực miền núi phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt gần 80.000 tỷ đồng, bình quân 16.000 tỷ đồng/năm; hơn 60 % số hộ gia đình tại 11 huyện miền núi được vay vốn phát triển sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các huyện, xã, thôn khu vực miền núi đánh giá kết quả giảm nghèo từ năm 2013 đến nay ở các huyện miền núi là rất tích cực song chưa bền vững, tỷ lệ nghèo trung bình khu vực miền núi còn cao gấp 2,15 lần so với toàn tỉnh, nguy cơ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh theo tiêu chí đa chiều cao; việc lồng ghép nguồn vốn các dự án phát triển sản xuất chưa đạt hiệu quả cao; tác động từ chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã đến hỗ trợ hộ dân giảm nghèo còn hạn chế.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020 ở các huyện miền núi cùng với nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, không hỗ trợ giảm nghèo theo hình thức cho không mà phải chuyển mạnh sang hỗ trợ có điều kiện; tăng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, đẩy mạnh việc quy hoạch sắp xếp dân cư. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương các cấp, các ngành, và nhân dân các huyện miền núi, dù là khu vực khó khăn, chịu nhiều hậu quả thiên tai bão lũ nhưng đã nỗ lực đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo 5 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giảm nghèo là vấn đề chiến lược, là nhiệm vụ đa mục tiêu cần có sự tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, đây cũng là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ giảm nghèo đến năm 2020 mà Nghị quyết số 09 đề ra và Kế hoạch số 142 của tỉnh để rà soát các nhiệm vụ giảm nghèo, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến sự cụ thể trong chỉ đạo thực hiện giảm nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lãnh đạo các huyện miền núi tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng trong nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng đặc hữu, phát triển công nghiệp, dịch vụ để tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, coi đây là giải pháp căn cơ trong thực hiện giảm nghèo ở miền núi. Tập trung đào tạo nghề cho lao động đi đôi với nâng cao ý thức, và sự chuyên cần của người lao động khu vực miền núi đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp.

Cần nghiên cứu, rà soát, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giảm nghèo, trọng tâm là tập trung vào chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục miền núi và các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: “Giao ngành Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu bổ sung nguồn lực cho chương trình giảm nghèo ở khu vực miền núi, nhất là chương trình sắp xếp dân cư tập trung vào các khu tái định cư, phòng chống lũ ống, lũ quét, nâng cao khả nưng tiếp cận các dịch vụ tư bản tốt hơn, nghiên cứu tăng nguồn vốn cho ngân hàng chính sách), Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, nghiên cứu tổng tjeer thực hiện đề án di dân tái định phòng chống lũ ống lũ quét và các khu dân quá thứ thớt. Có lộ trình hoàn thành nhiệm vụ định canh định cư để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Nâng cao nhận thức, kinh nghiệm làm ăn, ý chí thoát nghèo, thi đua, nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan”.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 48 tập thể và 54 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 4/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”.

Phương Thảo- Xuân Trường

.