Banner

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 11/01/2019, 20:06 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 11/1, Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.  

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 là đã tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nhiều sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ cương, lề lối làm việc. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét, kết luận, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ bản đã khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh’, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn” trong kiểm tra, xử lý kỷ luật; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.654 tổ chức đảng cấp dưới và 6.480 đảng viên (tăng 70 tổ chức đảng và 306 đảng viên so với năm 2017). Qua kiểm tra, đã kết luận có 6 tổ chức đảng và 62 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 2.146 tổ chức đảng cấp dưới và 7.736 đảng viên (tăng 59 tổ chức đảng và 36 đảng viên so với năm 2017); kết quả giám sát đã phát hiện 19 tổ chức đảng và 52 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; một số Đảng ủy cơ sở và chi bộ chưa quan tâm đến việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có trường hợp vi phạm nhưng chậm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ấn tượng trước những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong thành công chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm; quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định mới của Trung ương. Đồng chí đề nghị cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; nêu cao vai trò chủ động của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các các cấp nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà ngành kiểm tra, giám sát tỉnh Thanh Hoá đạt được trong năm 2018. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; số vụ khiếu nại kết luận của Uỷ ban Kiểm tra các các cấp đã giảm hẳn; đã thực hiện được các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các sở ngành và các địa phương; qua đó đã góp phần chấn chỉnh việc thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu: Công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trịnh Văn Chiến Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính là góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thanh Hoá. Cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và tham nhũng, là: đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính và chính sách an sinh xã hội. Trong công tác kiểm tra, giám sát, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ phải được chú trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên, cần tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra đột xuất những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xác minh những nội dung mà công luận và người dân có ý kiến, để xử lý nghiêm theo quy định; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm trong thi hành kỷ luật của đảng. Uỷ ban Kiểm tra các cấp  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông nghiệp vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện phòng ngừa các vi phạm, để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hữu Đại – Hồng Thư

 

.