Banner

Sẽ bỏ viên chức suốt đời từ năm 2020?

Thứ Năm, 18/04/2019, 13:58 [GMT+7]

(TTV) - Để khắc phục tình trạng tâm lý viên chức suốt đời, dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức đã đề nghị bỏ chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn của viên chức.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp sáng 17.4, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Sáng 17.4, tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức của Chính phủ, trong đó có đề xuất chính sách mới là bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đề xuất này là nhằm thực hiện các nghị quyết của TƯ khóa 12. Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất phương án, từ sau khi luật có hiệu lực (dự kiến 1/1/2020), sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tình trạng “không có vào, có ra”, tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức. Với phương án này, sẽ không thực hiện ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các trường hợp tuyển dụng mới, kể cả trường hợp hết thời hạn lần thứ 2 (theo quy định hiện hành là phải ký hợp đồng không xác định thời hạn).

Để xin ý kiến UB TVQH, Chính phủ đưa ra phương án 2 giữ quy định như hiện hành; đồng thời, bổ sung quy định, đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký kết ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

BT Huyền Trang

 

.