Banner

Thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ Tư, 17/04/2019, 21:21 [GMT+7]

(TTV) - Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 cho huyện Đông Sơn. 

 

Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 cho huyện Đông Sơn.
Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 cho huyện Đông Sơn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên ngay khi triển khai, huyện Đông Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thôn; đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng nông thôn mới như: hỗ trợ xây dựng trường, nhà văn hóa thôn, đường giao thông…Bên cạnh đó, huyện luôn chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Nhờ đó, trong 8 năm, huyện đã huy động được hơn 6.000 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp hơn 500 km đường giao thông nông thôn, nội đồng, 11 chợ, 68 nhà văn hóa thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện tăng từ 10,3 triệu đồng ( năm 2010) lên 43,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22 % (năm 2010) xuống còn 2,4 %; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên trong đoàn cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để huyện Đông Sơn bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện. Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế và báo cáo của các sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí, Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất Đông Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Hương Hạnh - Thanh Tùng

.