Banner

Giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 15/05/2019, 22:02 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 15/5, tại huyện Triệu Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các huyện khu vực ven biển, đồng bằng và trung du thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị trong cụm đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích những nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các đơn vị tập trung, nghiêm túc khắc phục. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 và đặc biệt là chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo các đơn vị cần phải tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ về cách thức tổ chức thực hiện chuyên đề cho phù hợp, đúng trọng tâm; khắc phục các hạn chế trong ứng xử với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kết quả giám sát tại một số huyện, ngành để làm rõ thêm và tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, mà trọng tâm là công tác cán bộ. Đối với việc triển khai Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy giao nhiệm vụ, chính quyền cụ thể hóa để thực hiện, quan trọng nhất là rà soát xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ công vụ và tiêu chuẩn bình xét đánh giá cán bộ, đảng viên.

Cẩm Thơ - Xuân Sơn

.