Banner

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 22/05/2019, 20:33 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 22/5, tại thị xã Bỉm Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"cụm số 3 gồm: khối Đảng ủy trực thuộc, đoàn thể, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận thời gian qua, các đơn vị trong cụm 3 đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác một cách cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt với nội dung sát thực, đúng chức trách nhiệm vụ được giao, lựa chọn việc làm theo Bác có trọng tâm, xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, khắc phục hạn chế, yếu kém. Công tác kiểm điểm phê bình, tự phê bình từng bước thực chất hơn, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Việc thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, trên cơ sở những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện văn bản số 1142 ngày 18/2/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; công khai kế hoạch hành động theo chuyên đề hàng năm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, phản biện kịp thời, đúng quy định.

Lan Anh – Sỹ Thảo

.