Banner

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác Dân tộc

Thứ Tư, 15/05/2019, 22:10 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 15/5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác Dân tộc, Chỉ thị 45 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 7 về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24, hai mươi lăm năm thực hiện Chỉ thị 45, bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc Mông của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm của khu vực này đạt 9%, năm 2018 đạt 13,1%; tốc độ giảm nghèo các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần so với bình quân chung toàn tỉnh, mỗi năm giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2015 – 2017 cao gấp 5 lần so với giai đoạn 2001 – 2005. Đặc biệt, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có 1 huyện miền núi được công nhận thoát khỏi diện nghèo thuộc chương trình 30A là huyện Như Xuân.

Trả lời câu hỏi của đoàn kiểm tra về hiệu quả các chính sách dành cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện tỉnh Thanh Hóa cho biết: trong số 118 chính sách hiện đang còn hiệu lực, có 28 chính sách được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tất cả các chính sách này đều có hiệu quả, nhưng hiệu quả cao nhất là nhóm chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nguồn vốn từ chương trình 135, chương trình 134, chương trình 30A…Tuy nhiên, các chính sách này có thể còn đạt hiệu quả cao hơn nữa, nếu như nguồn lực được đầu tư tập trung hơn. Nhóm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cũng được đánh giá là khá hiệu quả, đặc biệt là chính sách hỗ trợ giống, phân bón, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất mới…Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng: việc nhân rộng các mô hình còn hạn chế, vẫn còn tình trạng khi hết chính sách hỗ trợ thì mô hình cũng chấm dứt. Đối với nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp, các đại biểu cho rằng: trước đây, các chính sách này rất thiết thực, hiệu quả, nhưng hiện nay nên giảm dần để tập trung nguồn lực cho các chính sách đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, đồng thời góp phần khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: so với các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An, thì khu vực miền núi của Thanh Hóa có nhiều khó khăn hơn như: đất sản xuất bình quân đầu người ít và kém mầu mỡ hơn, những năm gần đây lại chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư của khu vực này là rất lớn, trong khi tỉnh vẫn chưa tự cân đối được ngân sách nhà nước. Do vậy, mặc dù trong những năm qua tỉnh đã hết sức nỗ lực cố gắng, bộ mặt nông thôn và đời sống của nhân dân vùng dân tộc miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đến nay đây vẫn đang là khu vực khó khăn nhất của tỉnh. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu vực này, coi đây là 1 trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của tỉnh.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 24 và Chỉ thị 45. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, tỉnh Thanh Hóa đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả cao, để lại những bài học quý. Đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm đến việc quản lý, khai thác tốt các công trình hạ tầng sau đầu tư; có biện pháp để nhân rộng các mô hình sản xuất; khắc phục tình trạng thiếu đất canh tác, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề để tạo việc làm tại chỗ cho đồng bào vùng dân tộc miền núi; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa sẽ được đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Trung ương để chuẩn bị cho tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24, 25 năm thực hiện Chỉ thị 45.

Đức Đồng – Xuân Trường

.