Banner

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX bền vững

Thứ Tư, 15/05/2019, 22:00 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 15/4, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự hội nghị có đại diện Bộ Công thương, các sở ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về vai trò kinh tế tập thể của cấp uỷ, chính quyền, của cán bộ và nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, phát triển ổn định, vững chắc và hiệu quả hơn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 HTX, là địa phương có số lượng HTX trong top đầu cả nước; trong đó, HTX hoạt động khá chiếm gần 40%. Kinh tế tập thể đang dần khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.


Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, như: một số cấp uỷ đảng và người dân còn chưa nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn chồng chéo; hạn chế về nguồn kinh phí nên công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng dịch vụ của HTX chưa cao, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp …

Xác định kinh tế tập thể vẫn là xu hướng lựa chọn của những người sản xuất nhỏ, hộ gia đình, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn; Thanh Hoá sẽ tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bền vững. Mục tiêu là phát triển các HTX chuyên ngành gắn với chuỗi giá trị trong nông nghiệp; các HTX nông nghiệp chuyên sâu gắn với các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn; các HTX ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với sản phẩm OCOP của tỉnh; đảm bảo mỗi xã nông thôn mới phải có ít nhất 1 HTX. Giai đoạn 2020-2025, thành lập mới 150 tổ hợp tác, 150 HTX, 2 liên minh HTX, doanh thu bình quân đạt 5,2 tỷ đồng/năm. Giai đoạn 2025-2030, thành lập mới 200 tổ hợp tác, 200 HTX, 5 liên minh HTX, doanh thu bình quân đạt 6,5 tỷ đồng/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng vai trò của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị đối với phát triển kinh tế tập thể; thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể; hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; tập trung công tác hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: những hợp tác xã nào chưa chuyển đổi, vẫn còn hoạt động theo mô hình, cơ chế cũ thì kiên quyết chấm dứt hoạt động.

Thanh Hoá đề nghị Trung ương tổng kết và ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Hợp tác xã 2012, phù hợp với tình hình thực tiễn; Chính phủ bố trí nguồn lực kịp thời để thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Hữu Đại – Sỹ Thảo

.