Banner

Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ

Thứ Tư, 19/06/2019, 20:25 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 19/6, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ nhất năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn những hạn chế như: các chương trình, đề án khoa học và công nghệ cấp Quốc gia còn rất ít; việc ứng dụng, nhân rộng các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu vẫn còn chậm;  hoạt động khoa học và công nghệ của một số huyện gặp khó khăn, do không có kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh hỗ trợ.

Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân những hạn chế, các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, phương hướng xuyên suốt là “sáng tạo, bứt phá và tăng tốc” hoạt động khoa học và công nghệ ở tất cả các ngành, các cấp, các địa phương.

Tại hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cũng đã thảo luận và bỏ phiếu xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh năm 2020. Theo đó năm 2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện 31 nhiệm vụ thuộc các chương trình, đề án trọng tâm là: ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển ứng dụng công nghệ cao; đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa tỉnh Thanh Hóa; ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong y dược phục vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng tập trung khắc phục những hạn chế trong hoạt động khoa học và công nghệ; sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật trong các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng có giải pháp đẩy mạnh khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thùy Dung – Minh Quang

Theo Bản tin Thời sự Tối TTV

.