Banner

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Hai, 12/08/2019, 21:28 [GMT+7]

(TTV) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ, Người cho rằng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Thấm nhuần tư tưởng của Bác, tỉnh Thanh Hoá đã không ngừng đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ "Vừa hồng vừa chuyên" ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thực hiện lời dạy của Bác về đào tạo đội ngũ cán bộ đó là “Thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách”, thành phố Thanh Hóa đã đi đầu và thường xuyên thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ. Coi đây là cách để thử thách và rèn luyện cán bộ qua thực tiễn. Song giao nhiệm vụ phải đi kèm với theo dõi, hướng dẫn, rèn luyện cán bộ như lời dạy của bác. “Tuỳ theo hoàn cảnh mà bày vẽ cho họ về phương hướng công tác, cách thức công tác để cho họ phát triển năng lực và sáng kiến của họ, đúng với đường lối của Đảng”,

Với ông Lê Văn Ngân, khi được luân chuyển từ Bí thư kiêm Chủ tịch phường Điện Biên sang phường Đông Cương  công tác, ông cũng có không ít băn khăn lo lắng, bởi mỗi địa phương có điều kiện kinh tế khác nhau, môi trường làm việc khác nhau. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, ông nhận thấy rằng, sự luân chuyển này có ý nghĩa quan tròn giúp ông có điều kiện trau dồi bản lĩnh, có thêm kinh nghiệm để thích ứng với các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác cán bộ, nếu sự rèn luyện trong thực tiễn đem lại kinh nghiệm, khả năng ứng phó và giải quyết những vấn đề phát sinh thì “Đào tạo là cách để làm cho tư tưởng, năng lực của họ ngày càng tiến bộ”.

Với vai trò là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ. Trường đã  chuyển từ đào tạo bồi dưỡng sang phát triển khả năng nghiên cứu khoa học; từ đào tạo là chủ yếu sang đào tạo và bồi dưỡng theo chức danh và vị trí làm việc; từ thi đua dạy tốt, học tốt chuyển mạnh sang thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt và tư vấn tốt.

Xác định “Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững”, Thanh Hoá là một trong rất ít các địa phương đã thực hiện được việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh và cả cấp huyện. Thông qua đó để các đối tượng cán bộ nguồn được trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành, phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Với mục tiêu đào tạo bài bản, đào tạo gắn với thực tiễn, Thanh Hoá đã và đang xây dựng một đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện với nhịp độ cao, thực sự đổi mới, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành, tinh thông về nghiệp vụ, mẫn cán và liêm chính trong công việc, văn minh lịch sự trong ứng xử. Đây là điều kiện quan trọng để Thanh  Hoá thực hiện khát vọng lớn đã được xác định -  khát vọng thịnh vượng./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.