Banner

Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chí đô thị loại 4

Thứ Hai, 09/09/2019, 20:37 [GMT+7]

(TTV) - Chiều 9/9, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định Trung ương gồm Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Bộ Tài chính đã tổ chức thẩm định và thống nhất đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đạt tiêu chí đô thị loại 4. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia, đại diện các Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam dự hội nghị thẩm định.

Huyện Tĩnh Gia có 34 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 33 xã và 1 thị trấn. Là địa phương vừa có biển, vừa có núi rừng, cùng nhiều danh thắng, Tĩnh Gia có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế toàn diện. Trên địa bàn huyện có Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển được Chính phủ lựa chọn tập trung đầu tư từ nguồn ngân sách giai đoạn 2016 – 2020. Khu kinh tế Nghi Sơn hiện đã được điều chỉnh mở rộng với diện tích 106.000 ha, gấp 5,7 lần giai đoạn đầu, với quy mô đất công nghiệp tăng 300%. Quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia đến năm 2035 của tỉnh Thanh Hóa xác định Tĩnh Gia là đô thị động lực gắn với sự phát triển của khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn liền với xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn; là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu hàng hóa kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hóa với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống đường bộ và cảng biển Nghi Sơn.

Đến năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đạt trên 1.500 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, cơ cấu kinh tế bao gồm: thương mại, dịch vụ chiếm 7,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 88,6%, nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 3,5%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 78% trên toàn đô thị và gần 80% khu vực nội thị; dân cư tập trung đông tại thị trấn và các xã ven biển.

Quá trình đô thị hoá nhanh đang đặt ra cho các cấp chính quyền huyện Tĩnh Gia nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quy hoạch - xây dựng; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư theo mô hình đô thị, quản lý cảnh quan, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn xã hội (đặc biệt là có yếu tố người nước ngoài trong khu vực). Những vấn đề trên cho thấy mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn như hiện nay không còn phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hoá trên địa bàn, đòi hỏi phải có mô hình chính quyền đô thị để quản lý. Thanh Hóa đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia là đô thị loại IV, trong đó khu vực nội thị dự kiến bao gồm thị trấn huyện Tĩnh Gia và 21 xã với diện tích gần 24.000 ha; khu vực ngoại thành gồm 12 xã, diện tích hơn 21.500 ha.

Tại hội nghị, ý kiến phản biện của các Bộ ngành thành viên Hội đồng thẩm định đều khẳng định sự phát triển về kinh tế, đô thị hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trên cơ sở kết quả khảo sát thầm định của các đơn vị chức năng thuộc các Bộ ngành TW và Bộ Xây dựng, các thành viên Hội đồng thẩm định TW thống nhất đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, với tổng với số điểm 85,86 so với  khung tối đa 100 điểm và không có tiêu chí nào trong 5 tiêu chí bị đánh giá dưới điểm tối thiểu. So sánh với 5 tiêu chí lớn và 59 tiêu chuẩn nhỏ của đô thị loại 4, huyện Tĩnh Gia có 37 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, chẳng hạn nhóm tiêu chuẩn thuộc tiêu chí, vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí quy mô dân số; 16 tiêu chuẩn đạt trung bình, 6 tiêu chuẩn chưa đạt.

Các thành viên hội đồng thẩm định đã phân tích, đề nghị tỉnh Thanh Hóa, và huyện Tĩnh Gia cần tập trung nguồn lực, có giải pháp khắc phục, bổ sung 6 tiêu chuẩn chưa đạt. Một số ý kiến khuyến nghị Tĩnh Gia cần phát triển kinh tế xã hội đồng bộ với phát triển đô thị và nhà ở; điều chỉnh cấu trúc đô thị bền vững, tạo hành lang, không gian xanh dựa vào điều kiện tự nhiên, giảm thiểu các tác động của phát triển công nghiệp, nhằm phát triển đô thị xanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho biết, việc thành lập thị xã Tĩnh Gia đã được tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị cách đây 15 năm, sau 15 năm, với sự hình thành khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia đã có sự phát triển đột phá về mọi mặt. Tại đây, chỉ riêng dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến đã chiếm 11 điểm % trong 20% tăng trưởng của tỉnh năm 2019. Với hệ thống các nhà máy Công nghiệp, các dự án đang triển khai và đặc biệt hệ thống cảng Nghi Sơn với tuyến vận tải Container quốc tế, các tuyến giao thông kết nối hàng không đường sắt, đường bộ, Tĩnh Gia sẽ phát triển nhanh hơn trong thời gian tới và đang từng bước khẳng định vai trò là đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Hội đồng thẩm định đã có sự đánh giá khách quan về quá trình phát triển của Tĩnh Gia, đồng thời, tiếp thu các khuyến nghị, để chỉ đạo huyện Tĩnh Gia tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt yêu cầu, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại IV tiến tới đô thị loại III.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chúc mừng tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng huyện Tĩnh Gia đã được Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị công nhận đô thị loại IV, đồng thời, nhấn mạnh: Với sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn, các lợi thế về kinh tế biển đảo, cảng biển, du lịch, huyện Tĩnh Gia hội đủ các yếu tố để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Trong tương lai không xa, khu vực Tĩnh Gia có thể phát triển trở thành một thị xã, tiến tới là một thành phố hiện đại văn minh, không chỉ của Thanh Hóa mà còn của quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Xây dưng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện các chương trình, kế hoạch làm cơ sở phát triển đô thị Tĩnh Gia có trọng tâm, trọng điểm; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đối với các tiêu chuẩn chưa đạt, cải thiện, nâng cao chất lượng nhóm tiêu chuẩn mới đạt điểm tối thiểu, đặc biệt là các tiêu chuẩn về hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thành; chú ý các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân, đề nghị tỉnh nhanh chóng hoàn thiện công tác quy hoạch đô thị Tĩnh Gia, quy chế quản lý đô thị theo hướng phát triển đô thị xanh, thông minh trong tương lai./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.