Banner

Luân chuyển cán bộ ở Thanh Hóa

Thứ Năm, 05/09/2019, 08:02 [GMT+7]

(TTV) - Cùng với việc quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương trong cả nước sớm triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

 

Đến nay đã có 24/27 huyện, thị, thành phố bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Đối với cấp xã, toàn tỉnh đã có 421/635 xã, phường, thị trấn bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Qua luân chuyển đã góp phần đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, giúp họ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn. Từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý, góp phần đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của tỉnh.

Việc luân chuyển cũng góp phần tăng cường cán bộ cho những địa phương, đơn vị khó khăn về công tác cán bộ để thúc đẩy phát triển phong trào cơ sở và khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Hầu hết cán bộ luân chuyển đều sớm bắt nhịp được với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến cho các địa phương về mọi mặt.

Từ những kết quả đạt được, Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2020 cơ bản Bí thư cấp ủy và 70% Chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương./.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

.