Banner

Thông báo thay đổi ngày tiếp dân, đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Ba, 15/10/2019, 08:56 [GMT+7]

(TTV) - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có thông báo  thay đổi ngày tiếp dân, đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

 

Theo kế hoạch, lịch tiếp dân, đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong tháng 10/2019 (theo Thông báo số 263-TB/VPTU ngày 19/4/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy), là ngày 21/10/2019. Tuy nhiên, trùng vào thời gian này, cấp có thẩm quyền đã bố trí đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chương trình công tác khác.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 2916-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ chủ trì tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân định kỳ tháng 10/2019 vào ngày 18/10/2019, địa điểm Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa

.